สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 095 701 3182

www.thaiphn.orgดูแผนที่การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การพยาบาลครอบครัว นวัตกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา 9.00น –16.30 น. สถานที่จัดประชุม: ห้องประชุม เขื่อนขุนด่านปราการชล ต. หินตั้ง อ. เมือง จ.นครนายก

>> ลงทะเบียนออนไลน์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมวลภาพถ่ายพรีเซนเตอร์ เดิน วิ่งเพื่อการกุศล Half Marathon 2018

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ท่านที่ปรึกษา พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ และ คณะกรรมการพร้อมกันนำ presenter คนรุ่นใหม่ ส่งความสดใสในกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล และที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิ่งอย่างมีสติ เคล็ดลับพาร่างกายพิชิตเส้นชัย ของคุณชำนาญ วงศ์บุญชู นักวิ่งมาราธอนอาชีพ ที่ยึดหลักการปฏิบัติธรรมมาใช้ควบคู่กับชีวิตประจำวันในการวิ่งจนประสบความสำเร็จ คว้าชัยชนะ รับถ้วยรางวัลมามากมาย ล่าสุด ได้แชมป์วิ่ง ชื่องาน “เดอะมอล์โคราชมาราธอน” ประเภทระยะ 10 Km. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวดีครับ! ขยายเวลาการสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมจากวันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในโครงการ "มวลชนส่งเสริมสุขภาพ เดิน-วิ่ง การกุศล Half Marathon 2018" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และสมทบทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านการบริการสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2561 ครับ

>> สมัครออนไลน์ 
>> สำรองที่พักหรือรถตู้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ มีความประสงค์สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย
1. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา จำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 20,000 บาท
2. ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ จำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 20,000 บาท
3. ทุนวิจัยสำหรับปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 10,000 บาท
โดยมีกำหนดการขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เยี่ยมชมและดาวน์โหลดวารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562 ผ่านทางเวปไซต์ของสมาคมฯ ได้ฟรี!! แล้ววันนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ส่งบทวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารพยาบาลสาธารณสุข ฐาน TCI ระดับ Q1 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับและได้รับเกียรติให้เผยแพร่ทางเวปไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiphn.org/journal/guidance.html หรือ โทร. 095 701 3182

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ขอเชิญสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ"ศูนย์สุขภาวะในชุมชน" ซึ่งเป็นการบริการดูแลผู้สูงอายุ (รวมถึงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง) พาไปโรงพยาบาลและรอพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าจะตรวจรักษาแล้วเสร็จ พร้อมพากลับบ้าน
โดยโครงการฯ เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มมประสูตร, สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ, สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (สนอ.กทม.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือรูปแบบธนาคารสะสมเวลาและรูปแบบค่าตอบแทนรายวันหรือรายเดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ โดยจิตอาสาทุกท่านจะได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการฯได้ที่เวปไซต์สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086 334 1656 หรือ 095 701 3182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------