สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 095 701 3182

www.thaiphn.orgดูแผนที่การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter

ครงการมวลชนส่งเสริมสุขภาพ เดิน-วิ่ง การกุศล Half Marathon 2018
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ร่วมกับจังหวัดนครนายก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

>>> ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่ <<<

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ <<<

1.  ระยะทางในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1.1 Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร
1.2 Mini Half Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
1.3 Fun Run ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร
2.  กลุ่มอายุของผู้เข้าแข่งขัน ออกเป็น 6 รุ่น ได้แก่
2.1 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
2.2 รุ่นอายุตั้งแต่ 20-29 ปี
2.3 รุ่นอายุตั้งแต่ 30-39 ปี
2.4 รุ่นอายุตั้งแต่ 40-49 ปี
2.5 รุ่นอายุตั้งแต่ 50-59 ปี
2.6 รุ่นอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
ค่าสมัคร 400 บาท


สิทธิสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน :
1.  รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ระยะทาง 21 กิโลเมตร อันดับ 1 ประเภทชายและหญิง ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล

2.  ถ้วยรางวัล สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ระยะทาง 21 กิโลเมตร และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร อันดับที่ 1-5 ประเภทชายและหญิง ประเภทละ 5 รางวัล รวม 120 รางวัล


3.  เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ทุกระยะทาง และทุกประเภทการแข่งขัน ที่เข้าเส้นชัย

4.  เสื้อที่ระลึก สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน

กำหนดการแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น - ๐๙.๐๐ น.
1.  ประเภท Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร ปล่อยตัวผู้แข่งขัน เวลา 05.30 น.
2.  ประเภท Mini Half Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวผู้แข่งขัน เวลา 06.00 น.
3.  ประเภท Fun Run ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร ปล่อยตัวผู้แข่งขัน เวลา 06.30 น.
สถานที่แข่งขัน : เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม
วันที่รับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๑
วิธีการรับสมัคร :
1. สมัครด้วยตัวเอง ที่สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
2.  สมัครออนไลน์ ที่ http://www.thaiphn.org หรือ
Facebook : สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย - Phn Thailand (ID: @phn.thailand)
สามารถโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 254-2-04516-0 ชื่อบัญชี “สมาคมการพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ” พร้อมทั้งส่งสำเนาใบสมัครและหลักฐานการโอนเงิน มาที่
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-354-8542
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 086-334-1656 หรือ โทร 095-701-3182

การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง :
1.  รับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ (ชำระค่าจัดส่งเพิ่มเติมจากค่าสมัคร จำนวน 80 บาท)
2.  รับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ด้วยตนเอง ที่หน้างาน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.

กติกาการตัดสิน : การตัดสินให้ปฏิบัติตามกติกาสากลของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ [IAAF] และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน : อายุของผู้สมัครเข้าแข่งขัน ให้นำปี พ.ศ. เกิด ลบด้วยปี พ.ศ.ปัจจุบัน โดยการพิสูจน์อายุให้ใช้หลักฐานทางราชการตัวจริงของผู้สมัครเท่านั้น
การบริการ : จัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ (ฟรี)

เส้นทางวิ่ง :
แผนที่เส้นทางวิ่ง Half Marathon 21 Km.

แผนที่เส้นทางวิ่ง Mini Half Marathon 10.5 Km

แผนที่เส้นทางวิ่ง Fun Run 3.8 Km.

กำหนดการจัดกิจกรรม
04.30 น. ผู้เข้าแข่งขันเตรียมความพร้อม
05.00 น. ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
05.10 น. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน
05.20 น. ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขัน
05.30 น. เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน Half Marathon ระยะทาง 21 กม.
05.45 น. กิจกรรมแอโรบิค เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าแข่งขัน Mini Half Marathon และ Fun Run
06.00 น. เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน Mini Half Marathon ระยะทาง 10.5 กม.
06.30 น. เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน Fun Run ระยะทาง 3.8 กม.
08.30 น. ผู้ที่ชนะการแข่งขันทุกรายการ เข้ารายงานตัว
08.45 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล
09.00 น. ประธานในพิธี กล่าวปิดการแข่งขัน