ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
Volume 25 No. 2 (May - August 2011)

Correlates of Practice on Primary Care Concept for Coronary Heart Diseases of Public Health Nurses in Public Health Centers, Bangkok Metropolitan Administration
Punyarat lapvongwatana Sunee Lagampan


Predictors of Public Health Nurses' Health Status in the Central Region of Thailand
Prapassorn Ruenpirom Weena Thaingtham Surintorn Kalampakorn


A Systematic Review of the Effects of Nursing Interventions on Health Outcomes in Thai Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Chanokporn Jitpanya


Health Care Reform and Changed Professional Nursing Roles
Prabha Lymprasutr Chanya Siengsanor Sulee Tongvichian Punyarat lapvongwatana Pimpan Silpasuwan


Effect of empowerment program by Applying The Health Belief Model in prevention Behavior of Cerebrovascular Disease in Risk group Amphur Meaung, Saraburi
Rattana Yodpommeant Katkaew Sondee


Spiritual Well-being of Post Partum's Breast-feeding Mothers at Home
Waroonwon Phakoat


Advanced Practice Nurse: Promoting sex behaviors in patients with myocardial infarction
Noraluk Ua-kit


Nakhonsawan Declaration: A Strategy for Achieving Sustainable Development of Primary Care
Phudit Tejativaddhana