ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
Volume 25 No. 1 (January - April 2011)

An Exercise Promotion Program Applying the Transtheoretical Model in Nursing Students at Kuakarun College of Nursing , Department of Medicine, Bangkok Metropolitan Administration
Nittaya Sukchaisong Panan Pichayapinyo Surintorn Kalampakorn


An Application of Protection Motivation Theory with Peer Leaders to Prevent Risky Sexual Behavior among Female Students
Oranan Thamvichitkul Arpaporn Powwattana Sunee Lagampan Weena Thaingtham


Effects of a Smoking Cessation Program and Its unit Cost for Hospital Employees
Kerada Krainuwat Arunrat Khunta


The Effect of Stress Management Program on Stress Levels of Nursing Instructors, Staff Members and Nursing Students
Sasithorn Charoenwoodhipong Duangkamol Wattradul


Effects of Hot Compress, Thigh Muscle Exercise and Home-based Support on Pain Level, Joint Stiffness and Daily Activities in Patients with Primary Osteoarthritis of the Knee
Tussawan Zungkarak Jiraporn Sonpavaveerawong Naiyana Noonill Suparoek Nawarat


Development Model for Palliative Care in Roi - et Province Network
Wannaporn Patniboon


Relationships between Personal Factors, Motivation, Organizational Climate, and Managerial Competencies among First-Line Nurse Managers in Hospitals under the Jurisdiction of The Royal Thai Army
Nuttaporn Yodnirunkul Sulee Tongvichean


The Situation in School Health Practice in Thailand
Petcharat Kerdonfag Supunnee Thrakul


Asbestos Mineral; a Hazard that Government Selected to be changed
Pimpan Silpasuwan Suphawan Saisut