ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
Volume 25 No. 3 (September - December 2011)

Construct Validity of Social Support Questionnaire in Thai Women Diagnosed with Hypertension
Sirirat Leelacharas Pisamai Orathai


Predictor to Quality of Family Folder Information of Primary Care Unit in Satun Province
Wittaya Palaard Phechnoy Singchungchai Sawitri Limchaiarunruang


Effects increase Self-efficacy on Consumption Behaviors, Exercises, and Body Mass Index among Elderly
Kanokwan Silapakumpisate Worarat Sukkum Waranee Sumrit


Effects of Empowerment Program on the Ability of Self Care and Care of Infant of HIV-Infected Mothers during Postpartum Period
Suparp Thaithae


Predictors of Public Health Nurses' Roles in Patients' Care with Cerebrovascular disease in Community
Weena Thiangtham Surintorn Kalampakorn Hongsaroth Subchookun Punyara lapvongwatana


Health Promotion, Partnership and Empowerment in the Community
Chuleekorn Danyuthasilpe


Thai Teachers and Sex Education
Pimrat Thammaraksa


Breastfeeding Promotion in Pregnant women
Pornnapa Tangsuksan