ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
Volume 24 No. 3 (September - December 2010)

Factors Related to Family Well-Being among Public Health Nurses in The Department of Health under Bangkok Metropolitan Administration
Orawan Likitpornswan Somporn K.Triamchaisri Pimsupa Chandanasotthi Ann Jirapongsuwan


Factors Related to Alcohol Drinking among Female Undergraduate Students in Chanthaburi Province
Unchalee Hemchayat Pornnapa Homsin Rungrat Srisuriyawet


An Application of Pender's Health Promotion Model in Promoting Breast Cancer Prevention Behaviors in Women Living in Community, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province
Yuwadee Wittayapun


A Study of Physiological Effects from the Combined Exposures of Noise and Heat
Wanwilai Outtarawichian Chalermchai Chaikittiporn Chompusakdi Pulket Vichai Pruktharathikul Dusit Sujirarat


Factors Related to Smoking Behavior among Monks in Rayong Province
Komen Khaunha Pornnapa Homsin Rungrat Srisuriyawet


Hypertension : Nurses' role and Health Outcomes
Noraluk Ua-Kit Worawan Kantichaiton


An Application of Experiential-based Learning into Practice
Nithra Kitreerawutiwong