ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์

...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
เดินทางไปทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเเละคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี
พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน
เงินผ้าป่าของสมาคมฯ ไปสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 61,769 บาท
กองผ้าป่าจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) วัดศรีรัตนธรรมาราม และ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
สนับสนุการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน จำนวน 12,000 บาท
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อีก 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็น75,769 บาท

...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอเชิญร่วมสั่งจองปฏิทิน2018 แบบเก๋ๆที่มีภาพคุณอยู่ครบทุกเดือนสั่งจองได้แล้ววันนี้
สามารถติดต่อได้ที่ ธนาพร เคียงวันดี 0922535586
ราคา 199 บาท


...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอเชิญส่งบทวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ์ออนไลน์ ในวารสาร "พยาบาลสาธารณสุข"
ในฉบับที่ 1 ปี 2561

ติดต่อได้ที่
ธนาพร เคียงวันดี 0922535586
E-mail: tanaporn18108@gmail.com

...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอเชิญ สมัครเป็น Reviewers
ในวารสาร พยาบาลสาธารณสุข
ติดต่อได้ที่
ธนาพร เคียงวันดี 0922535586
E-mail: tanaporn18108@gmail.com

ข่าวดี ...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ผู้เข้าร่วมอบรม สมาธิบำบัด SKT
ผ่านการอบรม 25 ชั่วโมง กับ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี - เตรียมชัยศรี

ตามหลักสูตรของสำนักเเพทย์ทางเลือก

จะได้รับใบประกาศนียบัตรในการอบรม
รายละเอียดติดต่อสอบถาม
ธนาพร เคียงวันดี 0922535586

...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สมาธิบำบัด SKTครั้งที่ 3
ณ อาคารเทพพนม เมืองเมน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อจองที่นั่งได้ที่
คุณรพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-3341656
คุณธนาพร เคียงวันดี 092-2535586

...
การประชุมร่วมกันระหว่าง ของคณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 
กับที่ปรึกษามูลนิธิ เรื่องการเตรียมจัดตั้งมูลนิธิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร 
โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นประธานในการประชุม  
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560  
ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญ...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ท่านที่สนใจ
เข้าร่วมอบรม การเขียนบทวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
วิทยากรโดย
ศาตราจารย์ เกียรติคุณ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ และคณะ
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท มีอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาพร เคียงวันดี 092-2535586

วารสารใหม่...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/


ขอเชิญเข้าชมวารสาร "พยาบาลสาธารณสุข"
ฉบับที่ 2 ปี่ที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560


ขอเชิญ...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

เข้าชมวารสารพยาบาลสาธารณสุข
โฉมใหม่ ได้ที่ http://www.thaiphn.org

คลิ๊กเลย..

http://www.thaiphn.org/
หาก มีปัญหาข้อข้องใจ สอบถาม ปรึกษา หรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ
สามารถร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 254-2-04516-0 ชื่อบัญชี "สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย" และให้ส่งสำเนาโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-354-8542 E-mail:Tanaporn18108@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาพร เคียงวันดี 096-8601183