ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “มวลชนส่งเสริมสุขภาพ เดิน-วิ่ง การกุศล Half Marathon 2018” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เยี่ยมชมและดาวน์โหลดวารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 ผ่านทางเวปไซต์ของสมาคมฯ ได้ฟรี!! แล้ววันนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ส่งบทวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารพยาบาลสาธารณสุข ฐาน TCI ระดับ Q1 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับและได้รับเกียรติให้เผยแพร่ทางเวปไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiphn.org/journal/guidance.html หรือ โทร. 095 701 3182

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เตรียมจัดอบรมสมาธิบำบัด SKT ครั้งที่ 5 ในเร็วๆนี้
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ทาง Facebook : @phn.thailand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     การจัดอบรมสมาธิบำบัด SKT ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมราว 60 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติฉบับประชาชน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลายท่านกล่าวกับเราว่า“มาทุกครั้งไม่เคยพลาด” หรือ “การบรรยายครั้งนี้เข้าใจง่าย ได้ฝึกปฏิบัติแบบเต็มอิ่ม”หรือ “ปฏิบัติจริง ลดไขมันในเลือดได้จริง” โดยทุกท่านต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและของว่างร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง และต่างต้องการให้ทางสมาคมฯ จัดการอบรมการฝึกปฏิบัติฉบับประชาชนเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป..
ส่วนหนังสือการอบรมสมาธิบำบัดใกล้จะแล้วเสร็จเต็มทีกรุณาอดใจรอกันอีกนิด โดยสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทาง Facebook :@phn.thailandหากจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีครับ..
โปรดเยี่ยมชมภาพกิจกรรม และบรรกาศด้านใน..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ขอเชิญสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ"ศูนย์สุขภาวะในชุมชน" ซึ่งเป็นการบริการดูแลผู้สูงอายุ (รวมถึงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง) พาไปโรงพยาบาลและรอพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าจะตรวจรักษาแล้วเสร็จ พร้อมพากลับบ้าน
โดยโครงการฯ เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร, สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ, สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (สนอ.กทม.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบธนาคารสะสมเวลา และรูปแบบค่าตอบแทนรายวันหรือรายเดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ โดยจิตอาสาทุกท่านจะได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการฯได้ที่เวปไซต์สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086 334 1656 หรือ 095 701 3182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาและฝึกปฏิบัติ (ฉบับดูแลตนเองของประชาชน) ในหัวข้อ.. “พระพุทธศาสนากับการป้องกันการใช้สารเสพติดและการกลับมาเสพซ้ำ” วิทยากรโดย ดร.กัญญา ภู่ระหงษ์ ปริญญาเอกด้านศาสนศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และที่ปรึกษาพิเศษโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนใจสมัครด่วน!!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086 334 1656 หรือ 095 701 3182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
เดินทางไปทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเเละคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี
พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน
เงินผ้าป่าของสมาคมฯ ไปสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 61,769 บาท
กองผ้าป่าจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) วัดศรีรัตนธรรมาราม และ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
สนับสนุการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน จำนวน 12,000 บาท
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อีก 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็น75,769 บาท

ขอเชิญร่วมสั่งจองปฏิทิน2018 แบบเก๋ๆที่มีภาพคุณอยู่ครบทุกเดือนสั่งจองได้แล้ววันนี้
สามารถติดต่อได้ที่ ธนาพร เคียงวันดี 0922535586
ราคา 199 บาท


ขอเชิญส่งบทวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ์ออนไลน์ ในวารสาร "พยาบาลสาธารณสุข"
ในฉบับที่ 1 ปี 2561

ติดต่อได้ที่
ธนาพร เคียงวันดี 0922535586
E-mail: tanaporn18108@gmail.com

ขอเชิญ สมัครเป็น Reviewers
ในวารสาร พยาบาลสาธารณสุข
ติดต่อได้ที่
ธนาพร เคียงวันดี 0922535586
E-mail: tanaporn18108@gmail.com

ผู้เข้าร่วมอบรม สมาธิบำบัด SKT
ผ่านการอบรม 25 ชั่วโมง กับ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี - เตรียมชัยศรี

ตามหลักสูตรของสำนักเเพทย์ทางเลือก

จะได้รับใบประกาศนียบัตรในการอบรม
รายละเอียดติดต่อสอบถาม
ธนาพร เคียงวันดี 0922535586

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สมาธิบำบัด SKTครั้งที่ 3
ณ อาคารเทพพนม เมืองเมน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อจองที่นั่งได้ที่
คุณรพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-3341656
คุณธนาพร เคียงวันดี 092-2535586

การประชุมร่วมกันระหว่าง ของคณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 
กับที่ปรึกษามูลนิธิ เรื่องการเตรียมจัดตั้งมูลนิธิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร 
โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นประธานในการประชุม  
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560  
ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านที่สนใจ
เข้าร่วมอบรม การเขียนบทวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
วิทยากรโดย
ศาตราจารย์ เกียรติคุณ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ และคณะ
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท มีอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาพร เคียงวันดี 092-2535586

ขอเชิญเข้าชมวารสาร "พยาบาลสาธารณสุข"
ฉบับที่ 2 ปี่ที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560


เข้าชมวารสารพยาบาลสาธารณสุข
โฉมใหม่ ได้ที่ http://www.thaiphn.org

หาก มีปัญหาข้อข้องใจ สอบถาม ปรึกษา หรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ
สามารถร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 254-2-04516-0 ชื่อบัญชี "สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย" และให้ส่งสำเนาโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-354-8542 E-mail:Tanaporn18108@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาพร เคียงวันดี 096-8601183