ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “มวลชนส่งเสริมสุขภาพ เดิน-วิ่ง การกุศล Half Marathon 2018” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ.. “พระพุทธศาสนากับการป้องกันการใช้สารเสพติดและการกลับมาเสพซ้ำ” (ฉบับดูแลตนเองของประชาชนแบบวัฒนธรรมตะวันออก) ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคมนี้!!
วิทยากรโดย ดร.กัญญา ภู่ระหงษ์ ปริญญาเอกด้านศาสนศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และที่ปรึกษาพิเศษ โรงพยาบาลธัญญารักษ์
สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้.. หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086 334 1656 หรือ โทร. 095 701 3182

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพบรรยากาศการอบรม ตามแบบวัฒนธรรมตะวันออก ในหัวข้อ "พระพุทธศาสนากับการป้องกันการใช้สารเสพติดและการกลับมาเสพซ้ำ" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่สามารถเลิกใช้สารเสพติด โดยใช้การฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วย และได้รับการถ่ายทอดวิธีการฝึกสมาธิ โดยการนั่งสมาธิและเดินจงกรมจากวิทยากร โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่นและเป็นกันเอง
ทางสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และขอขอบคุณวิทยากร ดร.กัญญา ภู่ระหงษ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เยี่ยมชมและดาวน์โหลดวารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 ผ่านทางเวปไซต์ของสมาคมฯ ได้ฟรี!! แล้ววันนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ส่งบทวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารพยาบาลสาธารณสุข ฐาน TCI ระดับ Q1 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับและได้รับเกียรติให้เผยแพร่ทางเวปไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiphn.org/journal/guidance.html หรือ โทร. 095 701 3182

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     การจัดอบรมสมาธิบำบัด SKT ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมราว 60 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติฉบับประชาชน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลายท่านกล่าวกับเราว่า“มาทุกครั้งไม่เคยพลาด” หรือ “การบรรยายครั้งนี้เข้าใจง่าย ได้ฝึกปฏิบัติแบบเต็มอิ่ม”หรือ “ปฏิบัติจริง ลดไขมันในเลือดได้จริง” โดยทุกท่านต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและของว่างร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง และต่างต้องการให้ทางสมาคมฯ จัดการอบรมการฝึกปฏิบัติฉบับประชาชนเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป..
ส่วนหนังสือการอบรมสมาธิบำบัดใกล้จะแล้วเสร็จเต็มทีกรุณาอดใจรอกันอีกนิด โดยสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทาง Facebook :@phn.thailandหากจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีครับ..
โปรดเยี่ยมชมภาพกิจกรรม และบรรกาศด้านใน..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ขอเชิญสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ"ศูนย์สุขภาวะในชุมชน" ซึ่งเป็นการบริการดูแลผู้สูงอายุ (รวมถึงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง) พาไปโรงพยาบาลและรอพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าจะตรวจรักษาแล้วเสร็จ พร้อมพากลับบ้าน
โดยโครงการฯ เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร, สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ, สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (สนอ.กทม.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบธนาคารสะสมเวลา และรูปแบบค่าตอบแทนรายวันหรือรายเดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ โดยจิตอาสาทุกท่านจะได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการฯได้ที่เวปไซต์สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086 334 1656 หรือ 095 701 3182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------